2

Daily Whisper

Click to view Echoes to previous Daily Whispers

ھر کسی از زن خود شد یارِ من
از درونِ من نجست اسرارِ من

Echoes2Whispers | Whispers2Reflections

Echoes2Whispers

Here Reflect the Echoes 2 Daily Whispers

Whisper #2

ھر کسی از زن خود شد یارِ من
از درونِ من نجست اسرارِ من

ھر کسی از زن خود شد یارِ من از درونِ من نجست اسرارِ من

Share this post