Daily Whisper

Click to view Echoes to previous Daily Whispers

ھر کسی از زن خود شد یارِ من
از درونِ من نجست اسرارِ من

1

Echoes2Whispers

Here Reflect the Echoes 2 Daily Whispers

Whisper #2

ھر کسی از زن خود شد یارِ من
از درونِ من نجست اسرارِ من

ھر کسی از زن خود شد یارِ من از درونِ من نجست اسرارِ من

Share this post

Whisper #1

ھر کسی از زن خود شد یارِ من
از درونِ من نجست اسرارِ من

ھر کسی از زن خود شد یارِ من از درونِ من نجست اسرارِ من

Share this post